Trường Mầm non Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An làm lễ ra trường và trao giấy chứng nhận HTCT cho trẻ 5 Tuổi năm học 2018 - 2019